Referat fra styremøte i Concordia Gildet Gjøvik 10.09.2019

Sted:  Skybergstua
Tilstede:  Jan Mathisen, Erik Nordviken, Knut Wien,
Jens Ivar Markestad og Stein Auno
Kopi til Arve Thune, Bjørn Enersen 

1  Økonomisk oppdatering/ utleie
Erik la frem den økonomiske situasjonen som i korthet er at vi har gått i balanse
hittil i år. Saldo på kontoen er kr 27 218.
Vi har lite kontrakter på leie utover høster, men regner med å gå med et lite
overskudd i 2019.
Det er utleie av 2. etg som gir et positivt bidrag.
2
Utleiepriser 

Utleiepriser for Skybergstua fra 01.01. 2017.
Utleie til:     Brødre  Venneforeningen
Andre Utleie:  Dagtid mandag/torsdag.   kr 300,- kr 450,-   kr  600,-
Utleie:  Kveld kl 17:00 -> mandag/torsdag.   kr  600,- kr   900,-   kr  1200,-
Utleie:  Fredag, lørdag eller søndag.    kr  960,- kr 1200,-  kr  1500,-
Utleie:  Fredag, lørdag eller søndag med utlev av nøkkel dagen i forveien
for pynting/dekking av bord.    ” 1750,- ” 2100,-  ”  2500,-
Tillegg: Dersom leietaker ikke vasker lokalene etter seg.  kr 1000,-
Brødre som leier for lag/forening som vedkommende er medlem i betaler
venneforenings priser.
Vedtatt i styremøte 27.09.2016.
Enighet om å holde på disse prisene framover og ikke være ”snille” utover dette.

3 Bruk av nettsiden vår «skybergstua.info»
Kaffemøtene er nå lagt inn på Booking som eget arrangement.
Vi vil nå legge inn møtereferat etc. under et eget menyvalg som heter Adminside.
Siden er passordbelagt, passordet er skybergstua

4 Rydde og klargjøringsliste 

Dette settes opp for de kjente utleiene vi har (Jan)
Vedlikehold/forbedringer (Knut)

5 Sette opp låsen slik at vi kan tildele midlertidig adgangskode til leietakerne
(Jan og Knut
)  •
Maling av stua utvendig utsettes til våren. Malingen er på Kapp.  Vindu i 2. etg  gjøres ferdig  (Stein) • Skaffe et låsbart skap som settes i 2.etg til permer, årsregnskap etc, (Knut)

4 Aktiviteter  
Til høsten:
Hunton for å få en omvisning på den nye fabrikken når den er i drift. (Arve)
Totenprodukter. (Roar)
Over jul Lena Metall, grønnsakspakkerier på Toten,  (Eirik)

6 Eventuelt Informasjonen om oss må rettes opp i
Brønnøysundregisteret  (Knut) 

Referent Knut  10.09.2019

Tilbake til Adminsiden