Historikk Skybergstua                            

Opprinnelig bruk:
Skybergstua, som regnes for å være en av Gjøviks eldste trebygninger  fra 1700, var  bolig for brennerimester Skyberg.
Han var siste brennerimester ved  Holmen Brænderi som bodde i huset.
Skybergstua ble flyttet fra dagens parkeringsplass ved Holmen Brænderi til Gjøvik Gård i 1993.

Velkommen til en historisk reise med Skybergstua
Åpne: Presentasjon 12.03.15  chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.vardalhistorie.no/wp-content/uploads/2021/09/Skybergstuas-historie.pdf

A/S Miljøbygg organiserte i 1999 en håndverksdugnad for å få huset satt i stand.
Det ble gjort store utbedringsarbeider i 1.etasje. Se restaurering her
Andre etasje er under rehabilitering, men det er innredet et  kontor/møterom.
Leietager av Skybergstua, er Concordia Gildet Gjøvik som er
en avdeling av Druidlosjen i Gjøvik som består av Losje Cygnus og
Losje Phoenix av FGDO .

Skybergstua er underlagt Mjøsmuseet.

Besøksadresse: Niels Ødegaardsgate 3   2815 Gjøvik
Postadresse: Niels Ødegaardagate 3  2815 Gjøvik
Org.nr. 995 663 805
E-post: mailto: 
concordiagildet.gjovik@skybergstua.info
Hjemmeside: http://www.skybergstua.info

Skybergstua leies ut for møtevirksomheter og mindre
sosiale sammenkomster.
Ønsker du å leie lokalet? Send oss en e-post og få en uforpliktende pris og info samt omvisning i lokalet.
Ta gjerne en titt i hjemmesiden.

Skybergstua er utstyrt med WiFi og stort nedtrekkbartlerret.

Vi benytter Verisure lås-system i Skybergstua .https://www.verisure.no/