Respekt for Gjøvik
Gjøvik Gård
er fredet med strenge bestemmelser for bruk. Dette krever omtanke fra de som bruker Skybergstua slik at møter eller selskaper avvikles på en måte som er området verdig. Leietakeren bes ha dette i tankene.

Bruk av inventar og dekketøy
Leietaker kan fritt benytte kjøkken, dekketøy og rengjøringsmidler og har ansvar for rengjøring og oppvask etter bruk. Knust eller ødelagt dekketøy skal rapporteres til utleier. Engangsdekketøy som finnes i lokalet tilhører andre og skal ikke benyttes.

Bruk av levende lys
Leietaker skal være ekstra påpasselig med å slukke alle levende lys og passe på at glør og annet ikke utgjør noen brannrisiko.

Røyking
Det er ikke tillatt å røyke i lokalene.

Søppel
Leietaker skal ta med eget søppel og sørge for å deponere dette.

Opprydding og rengjøring
Utleier kan påta seg opprydding og rengjøring etter arrangementer.