Skybergstua er i ferd med rehabilitering og flytting.
Den flyttes fra nåværende plassering til plassen hvor
Gartnerboligen i sin tid var plassert på Gjøvik Gård.
Ferdigstillelsen vil skje, om alt går bra,  1.desember då.

Testinformasjon

Tilbake til booking