Til alle brødre i Cygnus og Phoenix

Innkalling til ÅRSMØTE for 2018 i Concordia Gildet Gjøvik

Tidspunkt:                  Torsdag 14.03.19
Tid:                             Kl 1800
Sted:                          Skybergstua

DAGSORDEN:

1                   Velkommen
2                  Godkjenning av innkalling
3                  Valg av ordstyrer og referent
4                  Årsberetning for Concordia Gildet Gjøvik
5                  Regnskap 2018
7                  Budsjett for 2019
8                  Valg
9                  Innkommende forslag

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være oldermannen i hende innen 07.03.19.

Forslaget sendes til Concordia Gildet Gjøvik v/ Knut Wien e-post: knutwien@bbnett.no.

NB!  Etter årsmøte blir det foredrag av Arve Thune om utviklingen av området Mustahagen fra 1900 til i dag.

 Medlemmene oppfordres til å ta med gode historier som kan deles etter foredraget.

Servering: Pølser, øl og akevitt.

På grunn av maten ber vi dere melder fra om dere kommer, senest 11.03.19 til Knut Wien e-post: knutwien@bbnett.no

Gjøvik 20.02.19

Styret i Concordia Gildet Gjøvik

Tilbake til admin